Vanaf 1 maart tot en met 15 mei 2019 dient de Gecombineerde opgave weer ingevuld te worden. In deze nieuwe versie zijn enkele vragen nieuw, gewijzigd of vervallen. Verder is het belangrijk om eerst het onderdeel Mijn percelen (dit onderdeel kunt u jaarrond aanpassen) bij te werken, alvorens u de Gecombineerde opgave invult. Ondertekenen gaat via eHerkenning met veiligheidsniveau EH2+ (hier logt u ook al mee in bij rvo.nl en vaak ook op de NFO website). Klik hier voor de startpagina over de Gecombineerde Opgave

Wijzigingen Gecombineerde Opgave
– Is de extra betaling voor jonge landbouwers eerder aan u toegekend? Dan hebben wij dit alvast voor u aangevinkt (max. 5 jaar geldig). U hoeft niet opnieuw de gegevens van deze jonge landbouwer(s) op te geven. Vraagt u deze betaling voor het eerst aan? Geef dan het BSN van de jonge landbouwers(s), de geboortedatum en de startdatum zeggenschap op.
– U geeft dit jaar ook de oppervlakte op van de teelten in containers en gebouwen. Overige teelten zijn: bloemkwekerijgewassen, bloemzaden en opkweekmateriaal, boomkwekerijgewassen en vaste planten, fruit, groenten, groentezaden en opkweekmateriaal en kruiden.
– Voor de Brede weersverzekering is in 2019 €15 miljoen beschikbaar. RVO.nl noemt drie verzekeraars als aanbieder: OFH BFAO, Vereinigte Hagel en AgriVer.

Heeft u nog een vraag over de Gecombineerde opgave?
Bel naar rvo.nl: 088 – 042 42 42. Keuzemenu, toets 1 voor Gecombineerde Opgave. Toets in het volgende keuzemenu nogmaals op 1.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 maart 2019 - 14:35