Vandaag is de mogelijkheid geopend om de  aanvragen voor gecontroleerde distributie van Exirel in te dienen. De NFO verwacht op korte termijn dat de vrijstelling, die de NFO afgelopen november heeft aangevraagd, wordt gepubliceerd. Elke teler met kersen, pruimen, blauwe bessen of druiven kan bij zijn eigen gewasbeschermingsleverancier Exirel bestellen. Deze zet de procedure in gang en kan, na goedkeuring door de NFO, Exirel leveren. De aanvraag van de vrijstelling kost geld en inzet van de NFO. NFO-leden betalen hiervoor via de contributie. Fruittelers die geen lid zijn van de NFO betalen voor de afhandeling. NFO en middeleigenaar FMC hebben hun afspraken hierover vernieuwd. Afgesproken is dat telers die geen NFO-lid zijn per bestelde liter Exirel € 35,- betalen aan de NFO, met een minimum van € 100,- en een maximum van € 500,-. De NFO heeft in 2019 spuitdriftonderzoek laten uitvoeren met suzuki-fruitvlieggaas. Op basis van dit onderzoek zijn de strikte spuitdriftreducerende maatregelen aangevuld. Bij Exirel is, afhankelijk van teeltvrije zone, een driftreductie van 97,5 of 99% nodig. Door dit onderzoek is het dit jaar mogelijk dat Exirel gecombineerd met suzuki-fruitvlieggaas en regenkappen toegepast mag worden met een spuittechniek die valt in de DRT klasse 90.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 mei 2020 - 16:07