In totaal werd er in 2019 € 1.525.351,- getaxeerd aan mezenschade in peer, het uitgekeerde bedrag door de Provincies richting telers kwam met de 60% vergoedingsregeling op ruim € 900.000,-.  Voor de schade in appel was dit ruim € 118.000,-, helaas ook daar een recordbedrag aan getaxeerde schade van bijna € 200.000,-. Het schadejaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Afgelopen schadejaar was wat betreft getaxeerde schade in peer een recordjaar, zo valt te concluderen uit de BIJ12 Monitor gegevens die teruggaan tot 2014. Helaas een recordjaar waar de sector niet blij van wordt. Via deze monitor kunt u per gewas, per diersoort, per jaar en per provincie bekijken wat de getaxeerde en uitgekeerde schade was. Deze informatie is ook beknopt weergegeven in Factsheets per Provincie
Ganzenschade staat in Nederland op één als het gaat om getaxeerde en uitgekeerde schade. De Factsheets laten zien dat de mees, in de fruitprovincies, meestal de tweede veroorzakende schadesoort is na de gans.
In totaal hebben de Provincies in 2019 ruim 25 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 2,5 miljoen meer dan het jaar ervoor. In totaal werd er vorig jaar voor bijna 28 miljoen euro schade getaxeerd.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 juli 2020 - 16:47