De NFO constateert grote verschillen in Nederland wat betreft zonnebrandschade en is nu bezig om een duidelijk schadebeeld te schetsen. Diverse media duiken nu vol op de schade en er moet voor gewaakt worden dat er indianenverhalen gaan ontstaan.
De temperaturen liepen vorige week op tot boven de 40 graden, waarbij het onder kappen en in bedrijfsgebouwen vaak nog heter werd! De mogelijkheid om wel of geen beregening of andere vorm van koeling te kunnen toepassen in een perceel en verschil in grondsoort laten duidelijke conclusies zien in fruittelend Nederland. Van geen vuiltje aan de lucht tot gestoomde bramen en pruimen die noodrijp worden en appels en peren met bruine zonnebrandvlekken. De NFO-Productgroep Houtig Kleinfruit en Steenfruit heeft vanavond 30 juli een gesprek met telers en afzet om de schade te inventariseren en te evalueren wat er nu precies is gebeurd vorige week en wat nu de verdere strategie zal zijn. Voorzitter van de NFO-Productgroep en teler Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk heeft op zijn bedrijf ook variërende schade in de pruimen en bramen. Rodebessenteler Gerco Vaandering heeft zijn product onder de kappen drie dagen lang met succes kunnen koelen door eroverheen te beregenen.

Media-aandacht
Op Facebook, Twitter en in de diverse appgroepen bij fruittelers komen beelden van verbrande vruchten voorbij. Ook de media is er maar druk mee, en sommige schadebeelden lijken hiermee uitvergroot te worden. Het trieste beeld op individuele bedrijven is niet representatief voor de hele sector. Het verschilt immers enorm per regio en gewas. Mocht u door de media benaderd worden dan mag u altijd doorverwijzen naar de NFO als woordvoerder voor een evenwichtig beeld.


Hardfruit

Op Proeftuin Randwijk is vorige week 4 dagen overdag beregend op de appels (12.00 tot circa 19.30 uur) en op de heetste dag op de peren (12.00 tot circa 22.00 uur). Het weekend daarvoor is er ook ’s nachts een keer beregend. Het resultaat aldaar is dat er geen schade is en bij de peren ook geen bladverbranding. Een rij appels buiten de beregening liep wel zonnebrandschade op. Aldaar dus een succesverhaal, maar in grote delen van het land waar minder, op andere tijden of helemaal niet is of kon beregend worden is de uitkomst op sommige percelen dramatisch.
Veel bedrijven met peren hebben ’s nachts beregend in de theorie dat er overdag voldoende uitstraling zou zijn, maar ook daar zijn verbrande vruchten gevonden. Er is ook overdag beregend, maar voor bedrijven met een zwartvruchtrothistorie was dit een lastige afweging. De hardfruitbedrijven hebben nu de mogelijkheid om aangetaste vruchten eruit te gaan dunnen. In het NFO-nieuwsbericht Werkwijzer Grootfruit meer info hierover.


Brede Weersverzekering

“Schade door hittestress, extreme temperaturen en zonnebrand worden niet gedekt binnen de Brede Weersverzekering”, legt Piet Jan Visser van de OFH uit. De Brede Weersverzekering moet gezien worden als een restschadeverzekering, schade die je zelf niet kunt voorkomen. Met raskeuze, beregeningsmogelijkheden en schermen kan er veel door een teler zelf gedaan worden.
Voornoemde schades zijn met het ontstaan de verzekering 10 jaar geleden door het ministerie van LNV niet opgenomen in de lijst van subsidiabele risico’s. Echter kunnen NFO en OFH altijd met elkaar in gesprek gaan om nieuwe mogelijkheden te verkennen.


Voldoende water

Water lijkt een van de grootste cruciale factoren te zijn als het gaat om voorkomen van schade. Bij Waterschap Rijn en IJssel geldt sinds 18 juli 2019 een verbod op beregenen met oppervlaktewater. Dit heeft gevolgen gehad voor de fruitteelt aldaar. Daarnaast is er een voorbeeld bij een bedrijf in Waterschap Rivierenland waarbij de beregening door onvoldoende water stilviel en er zo schade aan het fruit is ontstaan. Ook komen er van meerdere telers meldingen dat de sloten onvoldoende waren uitgediept en er in combinatie met niet heel hoge waterstanden, problemen met dichtslibbende korven waren.
Daarnaast zijn er uiteraard de gebieden in Nederland en ook België waar sowieso geen zoetwatervoorziening voor handen is. Het vraagstuk water komt dan ook steeds hoger op de agenda van de NFO te staan. De NFO is in gesprek met de 2 bovengenoemde bedrijven die schade hebben. Op een van de bedrijven gaat de schade ook daadwerkelijk vastgelegd worden door een erkend taxateur. Vastleggen van de schade is altijd aan te raden als het mogelijk tot een claim gaat komen.
#enkele foto’s erbij plaatsen van appel peer pruim en braam

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 juli 2019 - 16:18