In de nieuwsbrief van dinsdag riepen we u al op om faunaschade te melden en deze vast te laten stellen. Dat is zeker ook belangrijk als het gaat om schade veroorzaakt door de halsbandparkiet. Deze manifesteert zich in steeds meer regio’s en veroorzaakt ook op verschillende plekken schade. Het is belangrijks dat provincies nu beleid gaan maken voor deze exoot.

De provincie Utrecht heeft reeds ontheffing verleend voor het verjagen van de halsbandparkiet met het geweer of vangkooi. Andere provincies hebben voor zover bekend nog geen beleid opgesteld. Het is wel belangrijk dat zij dit gaan doen.

De provincie Zuid-Holland heeft wel aangegeven een goed beeld te willen krijgen van de schade en gaat deze in ieder geval taxeren.

Een goed inzicht in de schade is hoe dan ook belangrijk om provincies te bewegen tot een ontheffing en de halsbandparkieten te kunnen verjagen. Daarom is het essentieel om de schade te melden en te verzoeken om deze vast te stellen. In dit bericht vindt u alle informatie over hoe deze procedures in zijn werk gaan.

Ook de NFO wil graag op de hoogte worden gebracht van schadegevallen, om zo ontheffing en/of schadevergoeding beschikbaar te krijgen. Deze kunt u doorgeven via tel.079-3681300 of info@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 augustus 2023 - 16:35