Afgelopen maandag zijn de handtekeningen gezet onder het Uitvoeringsprogramma Vitale Fruitteelt in Limburg. Het programma is een vervolg op eerdere stappen die de afgelopen twee jaar zijn gezet om de Limburgse fruitteeltsector weer een toekomst te geven. “Met een kerngroep hebben we een lijst met actiepunten opgesteld en nu krijgen de telers ook handvatten om hier echt verder mee te gaan. Ik zie het als een steun in de rug, die we hard nodig hebben”, legt de kersverse kringvoorzitter Eric Huids uit.
Binnen het uitvoeringsprogramma werken NFO, LLTB, provincie Limburg en Fruitveiling Zuid-Limburg samen. Samen gaan zij themabijeenkomsten, masterclasses en coaching voor ondernemers organiseren om ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfskeuzes. Het doel is te komen tot nieuwe verdienmodellen voor de fruitsector.
De sector gaat hiervoor concrete plannen ontwikkelen en de provincie is bereid deze financieel te ondersteunen. Ook wil de provincie fysieke investeringsregelingen openstellen voor de fruitsector.
De NFO heeft samen met de andere organisaties richting provincie gepleit voor een uitvoeringsprogramma dat ondernemers ondersteunt om hun bedrijven in te richten voor de toekomst. Mooi dat we nu samen met de provincie de aftrap hebben kunnen geven.
Foto: v.l.n.r. voorzitter van NFO-Kring Limburg Eric Huids, Thijs Rompelberg LLTB-bestuurder, gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg en Roger Wouters, fruitteler en bestuurslid Fruitveiling Zuid-Limburg.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 maart 2019 - 19:18