De eisen van het certificatieschema On the way to PlanetProof voor Plantaardige Producten worden de komende tijd herzien. Het nieuwe schema zal gelden vanaf 1 januari 2026. Alle belanghebbenden worden opgeroepen om herzieningspunten in te brengen.

Doel van de herziening
De herziening heeft als doel om de eisen waar nodig en mogelijk aan te passen, zodat verdere stappen gezet kunnen worden in de verduurzaming van de productie. Hierbij zullen ook de uitvoerbaarheid van de eisen en de efficiëntie van het certificeringsproces aandacht krijgen.

Aanleveren van inbreng
SMK verzamelt inbreng onder alle belanghebbenden om tot wijzigingsvoorstellen te komen. Suggesties voor verbetering van het certificatieschema kunnen tot uiterlijk 18 maart via het online formulier worden aangeleverd.

Wat wordt er met uw inbreng gedaan?
Het College van Deskundigen Agrofood Plantaardig behandelt de inbreng en besluit of deze wordt meegenomen in de herziening. Na uitwerking tot wijzigingsvoorstellen worden deze getoetst in klankbordgroepen van On the way to PlanetProof-telers en sectorvertegenwoordigers en door een internationale begeleidingscommissie. Dit zal leiden tot een concept certificatieschema.

In het voorjaar van 2025 wordt het concept certificatieschema gepubliceerd en vindt een openbaar inspraakproces plaats. Het College van Deskundigen neemt de reacties vanuit het inspraakproces mee in de besluitvorming. De nieuwe versie van het schema wordt volgens planning in november 2025 gepubliceerd en geldt vanaf 1 januari 2026.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 februari 2024 - 16:48