Het PBL publiceerde half juni een negatief rapport over de geïntegreerde gewasbescherming, maar volgens hoogleraar Rudy Rabbinge is het PBL vooral bezig met het versterken van het negatieve imago van de landbouw. Enkele dagen terug verscheen een uitgebreid artikel in de Veldpost met de emeritus hoogleraar Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid van Wageningen UR. Rabbinge veegt aardig de vloer aan met het PBL. “Ze zoeken heel selectief in onderzoeken en literatuur wat in hun politieke visie past. Een politicus mag dat, een planbureau niet.” Het planbureau schetst volgens hem voortdurend het beeld dat boeren te veel chemische middelen gebruiken. “Maar als je goed bekijkt waar de sectoren nu staan, dan kun je alleen maar concluderen dat ze ongelooflijk veel vooruitgang hebben geboekt.”
Een dag voor publicatie van het PBL-rapport ‘Tussenevaluatie van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming’ heeft de NFO samen met diverse agrarische organisaties een persbericht uitgebracht over de stappen die al wel allemaal gezet zijn. Ook wordt in het persbericht benadrukt dat de afzenders de negatieve inhoud van het rapport betreuren.

Land- en Tuinbouw op koers. De NFO bracht samen met andere vakorganisaties een brochure uit over de initiatieven en resultaten in de landbouw die er al lopen/zijn

Glyfosaat
Deze werkzame stof glyfosaat lijkt wel een beetje het negatieve paradepaardje van een groot deel van de discussie, maar ook daar heeft Rabbinge een duidelijk antwoord op. Glyfosaat wordt vaak genoemd als grootste bron van waterververvuiling, maar Rabbinge maakt zich veel meer zorgen over medicijnresten in het oppervlaktewater. Glyfosaat wordt door het PBL omstreden genoemd; dit baseren zij op één rapport van het IARC-instituut. Over alle andere gunstige onderzoeksuitkomsten naar de kankerverwekkendheid van dit middel hoor je niets in de media. Volgens Rabbinge is glyfosaat milieukundig gezien de meest vriendelijke methode: “Goede alternatieven voor glyfosaat zijn er niet. Branden of mechanische grondbewerking is heel kostbaar en vraagt meer werk en meer fossiele energie.”

Laat zien wat je doet als sector
NFO draagt met haar imagocampagne over de fruitsector een positief imago uit en laat zien wat er op de fruitbedrijven gebeurt via vlogs, de Zachtfruitdagen en de Landelijke Fruitplukdagen. Rabbinge vindt het belangrijk dat agrariërs laten zien wat ze doen en betreurt nu telkens de negatieve toonzetting. “Je krijgt continu het onjuiste gevoel dat boeren de boel vergiftigen.”
Hij sluit het artikel af met: “Laat zien wat je doet. En als iets niet goed is gegaan, ontken het niet, maar ge erover in gesprek. Dan kun je samen iets moois bereiken.”

(Bron Foto: Twitteraccount Klaas Wolters)

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 juli 2019 - 17:10