De NFO is, naast de onderwerpen gewasbescherming en arbeid, al langer met Kamerleden in gesprek over een eerlijke prijs voor de fruitteeltondernemer. Hierover zijn ook afspraken gemaakt in het regeerakkoord”. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “Het speelveld voor de ondernemer wordt eigenlijk alleen maar ongelijker en het is fijn om te zien dat de politiek er ook oog voor heeft en dat zij dus ook het standpunt van de NFO beamen.”
Het is Kamerleden ook opgevallen dat er geen meerwaarde is bij het PlanetProof label. CDA’ers Maurits von Martels en Jaco Geurts hebben aan de landbouwminister schriftelijke vragen gesteld over het draagvlak voor het keurmerk. Zij legde haar onder andere de vraag voor of zij de mening deelt dat het niet zo mag zijn dat een duurzaamheidslabel zoals ‘On the way to PlanetProof’ niet of nauwelijks meerprijs biedt, maar wel extra kosten en rompslomp met zich meebrengt voor telers? Zo nee, waarom niet? Daarnaast vragen beide heren haar of zij de mening deelt dat telers certificering niet per definitie nodig hebben als stimulans voor verduurzaming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is dat geval de meerwaarde van certificering?  Klik hier om alle schriftelijke vragen te lezen

Rumoer onder de telers
De recentelijke enquête van Nieuwe Oogst, de poll van de NFO en alle reacties van fruittelers en ondernemers landbouwbreed gaven al aan dat  de geloofwaardigheid van de PlanetProof certificering onder druk staat. SMK reageerde op dit alles op hun site met een statement.
Van den Anker: “Telers moeten echt aan zichzelf de vraag stellen, wat brengt PlanetProof mij op? Voegt het iets toe in de markt? Als het niks opbrengt is het een serieuze overweging om te stoppen. Het is vooral een marketinginstrument van de retail, maar de teler krijgt er niks voor betaald.” En hij benadrukt ook nog maar eens dat de teler echt geen extra keurmerk nodig heeft om een duurzaam product in de markt te zetten. De Nederlandse wetgeving (regering, Provincie, gemeentes, waterschappen) is namelijk al een duidelijke leidraad voor de ondernemer. Een extra inspanning kan maar dan met ervoor worden betaald.

Vaste afspraken
“Met PlanetProof is het nu zo dat iedereen aan jou als ondernemer verdient. Het is bizar dat die extra inspanningen niet beloond worden. Zowel de telers als de consument wordt niet wijzer van dit keurmerk.”
Dit keurmerk werkt dus zo niet, wat zou dan wel werken?
“Stel dat er ooit een nieuw keurmerk zou gaan worden geïntroduceerd dan heeft dit alleen kans van slagen als er vooraf vaste afspraken over de meerprijs wordt gemaakt. Want het is wel gebleken dat als je het de vrije loop laat dat het dan niks wordt.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 mei 2020 - 17:13