De wintersterfte onder bijen was de afgelopen winterperiode, met 18,4%, iets hoger dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête onder Nederlandse bijenhouders. Bijna de helft (46,5%) van de imkers meldde geen bijensterfte. Dit percentage lag vorig jaar nog op 52%. Een oorzaak van de gestegen bijensterfte is niet bekend. De grootste gemeten wintersterfte werd vastgesteld in de winter van 2009-2010 toen 29,1% van de bijenvolken de winter niet overleefde. Bijenhouders geven zelf aan dat een wintersterfte van minder dan 15% acceptabel is. De oorzaken van wintersterfte zijn divers en kunnen te maken hebben met ziekten, waarvan de Varroamijt en daarmee geassocieerde bijenvirussen de belangrijkste zijn. Daarnaast dragen voldoende voedsel en andere factoren bij aan de overleving van bijenvolken in de winter.

Het onderzoek werd uitgevoerd door WUR in opdracht van het ministerie van LNV en in samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Imkers Nederland en de Biologisch-Dynamisch werkende imkers. Er deden 1.384 van de in totaal 9.100 Nederlandse imkers mee. De enquête wordt in 35 landen uitgevoerd.

Afbeelding grafiek bijensterfte via https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Show-Bijen/Wintersterfte-onder-bijenvolken-opnieuw-hoger-dan-voorgaande-jaren.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Bijennieuws

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 26 augustus 2022 - 12:15