Na een kort ziekbed is Florian de Clercq op 5 november overleden. Hij werd slecht 61 jaar. De afgelopen 35 jaar vormde hij zijn landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek tot een waar belevingscentrum met fruitteelt als basis. Onder zijn leiding groeide het landgoed uit tot een begrip in de regio. Het landgoed trok vele honderdduizenden bezoekers en vervulde zo een belangrijke ambassadeursfunctie voor de fruitteeltsector.

Florian zette zich ook in voor het collectief van de fruitteeltsector. Hij was in de jaren negentig actief voor de NFO als voorzitter van de afdeling Rijn en Amstelland. Vanuit die functie was hij ook een aantal jaren lid van het bestuur van de kring Noord-Holland. Vanuit het besef dat de sector zich moet presenteren aan het publiek, zette hij zich ook graag in voor de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer door de gewasbescherming van de NFO-inzending voor zijn rekening te nemen. We zullen deze enthousiaste en welbespraakte ambassadeur gaan missen. De NFO wenst de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 november 2021 - 13:05