Op 14 maart 2020 overleed in Geldermalsen Leen Vellekoop, op de leeftijd van 93 jaar. Als zoon van een Westlandse glastuinder, studeerde hij in 1953 af aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Daarna was hij leraar en waarnemend directeur aan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Aalsmeer. Van 1961 tot 1968 was hij verbonden aan het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Zeeland en West Noord-Brabant. Zijn bekendheid voor de fruitteelt verkreeg hij als Consulent voor de Tuinbouw in Gelderland (van 1968 tot 1988). Hij was een warm pleitbezorger van onderwijs (fruitteelt vakonderwijs), voorlichting (consulentschap) en onderzoek (proeftuinen). Zijn filosofie was dat er goede, op het bedrijf toepasbare en financieel haalbare onderzoeksresultaten moesten komen. Hij was een graag geziene spreker die in begrijpelijke taal iets naar voren kon brengen.

De NFO wenst zijn kinderen en verdere familie veel sterkte toe met het verwerken van het verlies.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 april 2020 - 14:39