Imkers willen dat er meer urgentie komt bij overheden om de Aziatische hoornaar te vangen en zo te voorkomen dat deze soort zich vestigt in ons land. De samenwerkende Nederlandse imkersverenigingen hebben daartoe de Taskforce Aziatische hoornaar opgericht. De Aziatische hoornaar vormt een directe bedreiging voor de Nederlandse biodiversiteit omdat zij bestuivende insecten als honingbijen en wilde bijen eet. Imkersverenigingen constateren een gebrek aan urgentiebesef en bepleiten het actief vangen van jonge koninginnen in het voorjaar.

De Aziatische Hoornaar is een invasieve exoot die sinds 2017 zijn opmars maakt in Nederland. De soort maakt in de zomer enorme nesten met veel werksters en nageslacht. Eén nest consumeert ongeveer 11 kg insecten, wat overeenkomt met zo’n 100.000 beestjes, en brengt aan het einde van het seizoen tientallen tot honderden nieuwe koninginnen voort die volgend jaar een eigen nest kunnen stichten.
Uit waarnemingen blijkt dat de soort vanuit het zuiden van Nederland uitbreidt richting het noorden van Nederland.

Preventieve aanpak
De afgelopen jaren zet de imkerij al in op voorlichting aan imkers en opsporing van de Aziatische hoornaar door imkers, zodat bestrijdingsdiensten via de provincie eenvoudig over kunnen gaan tot bestrijding. Opsporing van de grote nesten in de zomer, die hoog in de bladerrijke boomtoppen hangen, is tijdrovend en kostbaar. De afgelopen seizoenen lieten de imkers zich bij het lokaliseren van nesten ondersteunen door particuliere organisaties.
De Taskforce Aziatische Hoornaar bepleit een pro-actieve aanpak door preventief jonge koninginnen van de hoornaar in het voorjaar te vangen. Deze preventieve actie moet voorkomen dat in de zomer de intensieve zoektocht naar veel grote nesten onuitvoerbaar wordt voor imkers en ingeschakelde organisaties.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 april 2023 - 16:44