De nadelige gevolgen van het voorstel om grote gebieden als drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijze zijn nogmaals bij de provincie onder de aandacht gebracht. De NFO kring Midden-Nederland heeft afgelopen november een zienswijze op deze plannen ingediend. Om de impact nogmaals goed onder de aandacht te brengen ontving de NFO woensdag 9 februari medewerkers van de provincie Gelderland op het fruitbedrijf van Gebr. Van Haarlem in Buurmalsen. NFO kring bestuurder Erik van Haarlem gaf helder aan dat het benoemen van drinkwaterreserveringsgebieden, waar 50% van de Gelderse fruitteelt in ligt, de voor Gelderland economische belangrijke fruitteeltsector in gevaar brengt.

De NFO Kring Midden-Nederland heeft afgelopen najaar het initiatief genomen om meer partijen te informeren en te betrekken bij het voorkomen van deze plannen. Inmiddels wordt nauw samengewerkt met Tree Centre Opheusden (TCO), Fruitpact, FruitMasters, Fruit Tech Campus en LTO-Noord.

Niet alleen in de provincie Gelderland worden maatregelen genomen om de kwaliteit van grondwater te beschermen. Alle provincies hebben van het Rijk de opdracht gekregen om nieuwe drinkwaterlocaties te zoeken en te beschermen. Tussen de provincies is groot verschil hoe hiermee omgegaan wordt, echter de claim op beschikbaar water en de bescherming daarvan kan overal in Nederland impact hebben op teelt van fruit.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 februari 2022 - 16:46