De overheid heeft voor 2024, naast de eerder aangewezen gebieden, een groot aantal extra nutriënt verontreinigde (NV)-gebieden aangewezen. Daardoor vallen nu veel meer fruitteeltbedrijven in de NV-gebieden dan vorig jaar.
In deze gebieden mag dit jaar 5% minder stikstof ten opzichte van de gebruiksnorm worden gegeven en in 2025 20% minder. Als het perceel in een NV-gebied en tegelijktijdig ook in een grondwaterbeschermingsgebied lig is de korting dit jaar 10%. In deze gebieden wordt dus niet alleen het gebruik van dierlijke mest teruggedrongen, maar mogen telers ook minder kunstmest gebruiken. De gebruiksnorm is een optelsom van het gebruik aan dierlijke mest en kunstmest. Hierin wordt niet de totale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest gerekend, maar de hoeveelheid stikstof op basis van de werkingscoëfficiënt, zie de rvo-tabellen.

Zo zijn de gebruiksnormen voor de teelt van appel, peer, kers, pruim en zwarte bes bijgesteld van 175 kg N/ha naar 166 kg N/ha. Voor braam, framboos en rode bes van 150 kg N/ha naar 143 kg N/ha en voor de teelt van blauwe bes van 100 kg N/ha naar 95 kg N/ha, zie rvo.nl.

Voor de kaart zie rijksoverheid.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2024 - 16:42