Op 30 november jl. is Anton de Heus, woonachtig te Eck en Wiel, op 86-jarige leeftijd overleden.

Meer dan 30 jaar was hij actief als leraar in het fruitteeltonderwijs. Vanaf 1960 op de lagere tuinbouwscholen van Kesteren, Tiel en Vleuten de Meern en vanaf 1965 op de Rijks Middelbare Fruitteeltschool in Tiel. De fruitteelt was zijn lust en zijn leven. Trots was hij op het feit dat hij zijn passie voor fruit binnen het onderwijs kon delen met jonge mensen die hun toekomst zagen in de fruitteelt, zowel op de fruitteeltbedrijven als alle aanverwante sectoren zoals onderzoek, voorlichting, toelevering en afzet.

Anton sprak vaak over de driehoek onderzoek-voorlichting-onderwijs. Hij zag het als zijn taak om binnen dit geheel zijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse fruitteelt. Ook na zijn pensionering in 1993 bleef hij geïnteresseerd in alles wat met fruit te maken heeft en volgde tot het laatst de ontwikkelingen op de voet. De NFO wenst de familie veel sterkte

Dit bericht is geplaatst op maandag 3 februari 2020 - 10:20