Op 4 maart jongstleden is Jo Kleinjan uit Zuid-Beijerland na een kort ziekbed overleden. Hij is 89 jaar oud geworden. Zijn roots lagen in de veehouderij en akkerbouw. Onder de rook van Rotterdam hadden zijn vader en moeder een veehouderijbedrijf bekend om het prachtige stamboekvee. De dochter van een fruitteler, zijn latere vrouw, wekte zijn interesse voor de fruitsector. Met succes volgde hij eind vijftiger jaren met 15 anderen een omschakelcursus van veehouderij naar fruitteelt op de fruitteeltvakschool van ir. Kers, de toenmalig rijkstuinbouwconsulent in die regio. Het was de tijd van de overschakeling van struiken naar spillen. Een aantal jaren was hij actief in het bestuur van proeftuin Numansdorp en NFO-afdeling Hoeksche Waard. Jo was een prettig mens, die kon relativeren en altijd zichzelf bleef. Hij verpakte zijn mening in zijn kenmerkende humor. In 2000 heeft hij het bedrijf beëindigd, maar bleef heel bewust lid van de NFO en ook Fruitteelt lezen. Tot op het allerlaatst heeft hij vol trots verteld over zijn vak en zijn bedrijf, en in zijn woongroep in het verzorgingstehuis lag Fruitteelt op de leestafel. De NFO wenst zijn vrouw en zijn kinderen veel sterkte met het verwerken van het verlies.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 maart 2020 - 08:59