De Tweede Kamer heeft het belastingplan goedgekeurd en de subsidieregeling BIK wordt nog iets gunstiger. De BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag tot € 5 miljoen wordt van 3% verhoogd tot 3,9%. Voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5 miljoen wordt het percentage verlaagd van 2,44% naar 1,8%. Betekent voor de meeste fruittelers dus een hoger subsidiebedrag op investeringen. In Fruitteelt 22 stond al meer informatie over de praktische kant van de regeling.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 november 2020 - 16:29