Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel om nieuwe genetische technieken (NGT’s) soepeler toe te staan. Dat maakt de toepassing van nieuwe technieken, zoals CRISPR-Cas, in de toekomst eenvoudiger. De NFO ziet dit als een belangrijke stap om te komen tot gewassen die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen en klimaatextremen.
Op dit moment gelden in de EU voor alle door NGT’s verkregen planten dezelfde regels als voor genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s). Het Europees Parlement wil dat planten die verkregen zijn met technieken gelijkwaardig aan traditionele planten zouden moeten worden vrijgesteld van voorschriften van de ggo-wetgeving (NGT-1). Planten die verkregen zijn met andere NGT-technieken moeten aan de strenge eigen blijven voldoen (NGT-2). Voor producten uit beide categorieën moet etikettering verplicht blijven.

Voor de biologische sector blijven alle planten verkregen met NGT verboden. En ook octrooien worden verboden op alle NGT-planten, plantaardig NGT-materiaal, delen daarvan, genetische NGT-informatie en de daarin vastgelegde proceskenmerken. Dit alles met als doel juridische onzekerheden en hogere kosten voor boeren te voorkomen.
Het Europees Parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten over de definitieve invulling van de regelgeving. Pas nadat de lidstaten een akkoord hebben bereikt met het Europees Parlement over de wet, zal duidelijk worden of NGT’s als CRISPR-Cas worden toegestaan zonder dure en tijdrovende procedures.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 februari 2024 - 16:53