Het kabinet heeft de budgetten voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de eerste twee kwartalen van 2021 verhoogd. Ook het totaalbudget dat bedrijven aan TVL-subsidie kunnen ontvangen is verhoogd. Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt een maximumbedrag van € 225.000 dat aan steun kan worden verleend voor de duur van de regeling (maart 2020 t/m 31 december 2021). Eerder was dit € 100.000. Dat schrijven minister Bas van’t Wout en staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer.
Het kabinet werkt nog aan een aparte regeling voor grote land- en tuinbouwbedrijven waarbij dezelfde plafonds worden gehanteerd als voor de reguliere TVL. De bedragen hiervan zijn verhoogd van € 330.000 naar € 550.000 voor het MKB en van € 400.000 naar € 600.000 voor een niet-MKB onderneming. Streven is om deze regeling in april of mei van dit jaar te openen, eveneens met terugwerkende kracht voor het eerste kwartaal. Zodra de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gegeven zal de eventuele extra tegemoetkoming door RVO wordt uitgekeerd aan de betreffende ondernemers.

Binnen de TVL krijgen ondernemers 85 procent van hun vaste lasten vergoed als zij meer dan 30 procent omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis. Kijk voor meer informatie op rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 maart 2021 - 15:46