Het KCB attendeert telers erop dat voorraadbakken met ongesorteerde appels en peren van bepaalde aanduidingen moeten worden voorzien. Op elke bak moet een etiket of kaart zijn aangebracht met daarop het land van oorsprong en de volledige naam en adresgegevens van de verzender (producent of teeltbedrijf) of een door het KCB erkende code. Op ieder moment in de keten (tussen teler/opslag en verpakkingslocatie/eindafnemer) moet duidelijk zijn waar het product vandaan komt.
Een uitzondering geldt voor product dat op het eigen bedrijf wordt bewaard, terwijl er geen product van andere bedrijven op het eigen bedrijf wordt opgeslagen. Dus alleen als zich 100 procent eigen product op het eigen bedrijf bevindt. In alle andere gevallen moet worden voldaan aan de duidingsplicht.

Nadat het product gesorteerd is, moeten ook de klasse, rasnaam en sortering worden vermeld conform de EU-handelsnormen.

Buitenlands product
Voor (ongesorteerd) product uit andere EU-landen, niet EU-lidstaten en derde landen die in voorraadbakken naar Nederland worden vervoerd, geldt dat deze vóór binnenkomst in Nederland moeten zijn voorzien van naam- en adresgegevens van de buitenlandse verzender en het land van oorsprong.
Naast de aanduiding op de voorraadbak is het belangrijk dat het bij de bak behorende document, bijvoorbeeld de leverbon of een factuur, altijd is voorzien van de voorgeschreven vermeldingen.
Let op: er mag geen enkele misvatting bestaan over de oorsprong van het product. Vermeld dus duidelijk een term als ‘origine’ of ‘land van oorsprong’.

KCB-controles en informatie
Het KCB heeft bij reguliere controles aandacht voor de aanduidingen op de voorraadbak. Indien nodig worden extra controles uitgevoerd.

In informatieblad F van het stroomschema aanduidingsvoorschriften vindt u meer informatie over het correct aanduiden van voorraadbakken. Aanvullende informatie over aanduidingen, waaronder een toelichting op de voorschriften en een voorbeeldenboek vindt u hier.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 september 2019 - 18:00