Het KCB wil fruittelers via de NFO herinneren aan de juiste aanduidingsplicht op voorraadbakken. Bakken die worden gebruikt voor het opslaan van (nog) ongesorteerde appels en peren, moeten van bepaalde aanduidingen worden voorzien. Dit omdat op ieder moment in de keten (tussen teler/opslag- en verpakkingslocatie/eindafnemer) duidelijk moet zijn waar het product vandaan komt.

Eisen voor op elke voorraadbak:

  • een etiket/kaart op de bak met daarop het land van oorsprong. Let op: er mag geen enkele misverstand zijn over de oorsprong van het product. Vermeld dus duidelijk een term als ‘origine’ of ‘land van oorsprong’ of ‘L.V.O.’ voor de naam van het land.
  • Volledige naam- en adresgegevens van de producent / het teeltbedrijf óf een door het KCB erkende code.
    Uiteraard bent u vrij om nog extra informatie toe te voegen zoals perceel/datum/variëteit en soort pluk.

Nadat de producten gesorteerd/verpakt zijn, moeten ook de klasse, variëteit en sortering worden vermeld conform de EU-handelsnormen.
Naast het correct aanduiden van kuubkisten is het bij verkoop van belang, dat het bij een kuubkist behorend document, bijvoorbeeld een leverbon of een factuur, altijd is voorzien van de voorgeschreven vermeldingen, waaronder het land van oorsprong van het product. 

Buiten Nederland
Voor (ongesorteerde) producten uit andere EU-lidstaten, niet EU-lidstaten en derde landen die in voorraadbakken naar Nederland worden vervoerd, geldt dat deze vóór binnenkomst in Nederland al moeten zijn aangeduid met NAW-gegevens van de buitenlandse verzender en het land van oorsprong. Hiermee kan het buitenlandse product duidelijk worden onderscheiden van het in Nederland geteelde product én is op het moment van verpakken duidelijk welk land van oorsprong het betreft.
Naast het correct aanduiden van kuubkisten is het van belang, dat het bij een kuubkist behorend document, bijvoorbeeld een leverbon of een factuur, altijd is voorzien van de voorgeschreven vermeldingen, waaronder het land van oorsprong van het product.
Het KCB heeft bij reguliere controles aandacht voor de aanduidingen op de voorraadbakken. Indien nodig worden extra controles uitgevoerd.
Voor meer informatie over het correct aanduiden van voorraadbakken/handelsnormen klik hier

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 juli 2019 - 16:15