De Europese lidstaten hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de registratie van de werkzame stof van Steward niet te verlengen. Wel is besloten tot een langere opgebruiktermijn dan voorgesteld. Naar verwachting besluit het Ctgb, conform het Europese besluit, in januari 2022 dat Steward nog 3 maanden gekocht kan worden en daarna nog 6 maanden opgebruikt mag worden. Komende zomer is de inzet van Steward dan nog mogelijk.
Met dit besluit verliest de sector een belangrijk middel om rupsen te bestrijden en dat in alle fruitgewassen is toegelaten. In 2007 en 2008 heeft de NFO geïnvesteerd in toelatingsonderzoek. Op basis van deze onderzoeken en onderzoeken uit Duitsland is in de zomer van 2012 een brede toelating in steenfruit en houtig kleinfruit gerealiseerd. De afgelopen maanden is een analyse gemaakt van de gevolgen van het verlies van de toelating van Steward en zijn potentiële oplossingen in beeld gebracht. De beperkte opties die bekend zijn worden momenteel door de NFO verkend.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 november 2021 - 16:59