Het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) gaat bestaan uit een basisregeling, de zogenaamde conditionaliteit, met daarbovenop de eco-regeling. In eerste instantie was er sprake van dat ondernemers zich nog dit jaar moesten aanmelden. Dit is onlangs gewijzigd.

In het eerste jaar van het nieuwe GLB loopt de aanmelding voor deze toeslagen nu samen met de Gecombineerde opgave. Dat is dus vanaf 1 maart tot en met 15 mei 2023. Later in het jaar volgt dan de definitieve aanvraag.

Door inzet van de NFO is de eco-regeling op enkele punten aangepast. Zo kunnen fruittelers nu feromoonverwarring inzetten tegen verschillende plagen en is de inzet van kruiden in de grasbanen nu ook mogelijk. Voor de inzet van kruiden volstaat dat een hectare meetelt als op een derde van deze hectare kruiden worden ingezaaid.

Los van deze aanpassingen verwacht de NFO nog steeds dat veel fruitteler zullen afzien van aanmelding voor de eco-regeling, omdat hij onvoldoende is toegespitst op de fruitteelt. We zijn nog met het ministerie in overleg om de regeling beter toepasbaar te krijgen voor de fruitteeltsector.

De NFO heeft met het ministerie afgesproken dat er de komende maanden specifiek voorlichting komt voor de fruitteelt. Ook zal de NFO met meer gerichte informatie komen via het vakblad Fruitteelt en de nieuwsbrieven.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 december 2022 - 16:40