Niet alle gewasbeschermingsmiddelen of bladmeststoffen kunnen ongestraft met elkaar gemengd worden. Dat weten de meeste fruittelers wel. Tijdens het webinar van CZAV – in plaats van de gebruikelijke gewasbeschermingsavond – liet Manuel Nieuwdorp zien hoe bepaalde stoffen op elkaar kunnen reageren. Met een kort filmpje over het oplossen van olie in water met hulp van eigeel had hij gelijk de aandacht van de kijkers. Eigeel werkt namelijk als een emulgator en zorgt ervoor dat de olie en het water goed mengen. “Het werkt in principe ook met Movento, maar eigeel is niet stabiel”, reageerde Nieuwdorp op een vraag van een kijker. Dus beter maar niet de tank met eidooiers volgooien.

Wat Nieuwdorp met zijn verhaal duidelijk wilde maken is dat het succes van een bespuiting sterk af kan hangen van de omstandigheden in tank. Fabrikanten formuleren stoffen dusdanig dat deze goed oplossen of dispergeren, niet schuimen, niet afbreken, etc. Elke stof heeft zijn specifieke formulering. Dat betekent dat het mengen van verschillende formuleringen een risico kan zijn als deze niet bij elkaar passen. Dat geldt zowel voor biologische als voor chemische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten.
Met een ander voorbeeld liet Nieuwdorp zien dat niet alle veranderingen zichtbaar zijn. Op een afbeelding was te zien dat captan gemengd met borium in oplossing gebracht werd. Op het oog was er niet zo heel veel bijzonders te zien, maar in de borium-oplossing werd captan razendsnel afgebroken. Bij een pH van 5 kan captan urenlang in oplossing blijven (halfwaardetijd 1.100 minuten), maar bij een pH van 10 is het een kwestie van seconden voordat alle captan is afgebroken. Door toevoeging van borium aan de captanoplossing wordt de pH sterk verhoogd en breekt de captan heel snel af.
Andere middelen die de pH verhogen zijn onder andere Chorus en Switch. Deze middelen dus niet mengen met captan. Captan kan wel veilig gemengd worden met Score, Topaz en ureum.
Eén van de kijkers opperde om bij menging met een pH-verhogend middel de captan-oplossing aan te zuren met MAP. Dat is geen goed idee legt Nieuwdorp uit: “Je moet je afvragen waarom de fabrikant borium of Swith met zo’n hoge pH heeft gemaakt. Dat is niet zonder reden gedaan. Waarschijnlijk hebben deze middelen juist een hoge pH voor een goede werking of stabiliteit van de formulering.”

De komende tijd gaat CZAV van meer middelen onderzoeken wat de effecten van menging zijn.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 februari 2021 - 15:26