Op 31 december 2020 loopt de coulanceregeling voor de spuitlicentie af.  Van spuitlicenties die het afgelopen half jaar verliepen en waarvoor niet voldoende verlengingsbijeenkomsten waren gevolgd is met deze coulance regeling de geldigheid verlengd tot 31 december 2020. Nodig is dat voor deze einddatum de benodigde bijeenkomsten gevolgd worden, anders vervalt de licentie. Ook voor licenties die begin 2021 vervallen is alertheid nodig. Door de tweede corona golf vindt nu overleg plaatst over de knelgevallen die ontstaan, omdat er minder mogelijkheden zijn voor verlengingsbijeenkomsten. Duidelijk is dat de bijeenkomsten een keer gevolgd moeten worden. Meerdere kennisaanbieders hebben zich aangepast naar de nieuwe werkelijkheid. Hierdoor zijn andere, o.a. online mogelijkheden beschikbaar. Reken niet te veel op de traditionele fysieke bijeenkomsten, maar ga andere mogelijkheden na. Kijk voor een aanbod van bijeenkomsten op www.erkenningen.nl, maar ook via een aanbieder als www.spuitlicentie.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 november 2020 - 14:44