Tot 3 september aanstaande mogen ook mensen die tijdelijk in Oekraïne verbleven op het moment dat de oorlog uitbrak, maar níet de Oekraïense nationaliteit hebben, werken in ons land. Ook zij kregen namelijk de ontheemdenstatus. Dat verandert echter: vanaf 3 september raken mensen zonder de Oekraïense nationaliteit hun ontheemdenstatus kwijt en mogen zij hier niet meer zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) werken.

Wat moet u doen?

 1. Heeft u op dit moment Oekraïners aan het werk? Zo ja:
 • Controleer dan de datum tot wanneer de ontheemdenstatus geldt. Deze staat vermeld in het paspoort of op het O-document (pasje). Het is mogelijk dat deze datum verlengd is. Dit moet de Persoon dan kunnen aantonen met een brief van de IND.
 • Mag de persoon niet meer werken? Stop dan onmiddellijk de samenwerking. U kunt eventueel een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UVW of de medewerker kan asiel aanvragen in Nederland. Zolang er geen beslissingen zijn genomen op deze procedures mag de persoon NIET werken. Zie ook: https://ind.nl/nl/oekraine/verblijf-niet-oekrainers-met-bescherming-tot-4-september-2023-derdelanders.
 1. Gaat u vanaf 3 september mensen ‘nieuw’ in dienst nemen? Doorloop dan de volgende stappen:
 1. De persoon moet zich inschrijven bij de gemeente waar deze verblijft in de basisregistratie personen (BRP). Als de persoon op uw bedrijf verblijft, moet hij of zij dus worden ingeschreven in de gemeente waar uw onderneming gevestigd is. Wanneer de persoon op dit moment staat ingeschreven in een ander EU-land moet deze zich daar uitschrijven. Hij of zij krijgt dan van de gemeente waar hij of zij zich inschrijft een BSN-nummer. U hoeft dus niet met hen naar een RNI-loket.
 2. De persoon moet de ontheemdenstatus hebben of krijgen:
  1. Beschikt hij of zij over een ontheemdenstatus? Controleer dan de sticker in het paspoort of het O-document (pasje) en check, aan de hand van de data die hierop staan, of de status nog geldig is. Is de datum verlopen? Dan moeten er aanvullende brieven van de IND zijn waarin de verlenging staat beschreven.
  2. Heeft de betreffende persoon nog geen ontheemdenstatus? Dan moet hij of zij zich melden bij de IND in Amsterdam. Zie: https://ind.nl/nl/oekraine/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-van-verblijf. Iemand kan er één week na inschrijving van de gemeente heen, een afspraak maken kan al eerder. Hij of zij krijgt dan een sticker in het paspoort of een ‘O-document’ (een pasje). Op die manier kunt u controleren of de persoon de ontheemdenstatus heeft.
 3. U moet de persoon ALTIJD twee dagen voordat hij of zij aan het werk gaat, aanmelden bij het UWV. Dat kan via een portaal, zie https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-tewerkstelling-van-een-tijdelijk-beschermde-werknemer-uit-oekraine.aspx. Het UWV laat u dan weten of de persoon bij u mag werken.

 

Tenslotte

 1. Ontheemde Oekraïense werknemers zijn verzekerd voor zorg via de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zij hoeven dus geen zorgverzekering af te sluiten, zie rijksoverheid.nl.
 2. Oekraïense werknemers moeten een arbeidsovereenkomst krijgen en dienen net zo betaald en behandeld te worden als andere (EU-) werknemers.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 31 augustus 2023 - 16:35