Controleer bij het invullen van de Gecombineerde Opgave goed de perceelgrootte en waar de perceelrand is ingetekend op Mijn percelen. RVO maakt gebruik van diverse kaarten en beelden om zo nauwkeurig mogelijk de landbouwpercelen op kaart te hebben. Hierbij worden regelmatig randen met paden, talud of windhagen van een perceel afgeknipt. Dit is ongewenst, omdat dit hoort bij de boomgaard. Zeker gezien de ontwikkelingen rondom het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid is het nodig dat alle onderdelen van uw perceel als landbouw geregistreerd staan. De NFO adviseert om de intekening goed te controleren en te corrigeren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 maart 2022 - 13:57