In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Water en LTO Nederland heeft SMK de bestaande Maatlat Schoon Erf uitgebreid naar de fruitteelt. De gedachte om via fiscale regelingen investeringen in het verminderen van erfemissies te ondersteunen, is goed; echter de uitwerking is onvoldoende. Eind 2018 is op aangeven van de NFO de publicatie niet doorgegaan. Dit jaar leek er geen verdere invulling te komen, totdat een bijna ongewijzigd voorstel bekend werd. Ongewenst is dat losse investeringen niet in aanmerking komen voor ondersteuning. Je bent verplicht om alles in één keer in te voeren. Daarnaast zijn de vooraf te maken certificeringskosten om aan te tonen dat investeringen aan de eisen voldoen, niet in verhouding tot de mogelijke fiscale ondersteuning. Ondanks de bezwaren van de NFO wordt de Maatlat ongewijzigd geïntroduceerd, met als argumentatie dat de ondernemers maar moeten bepalen of het uitvoerbaar is. De NFO komt eind 2020 graag in contact met ondernemers die ervaring opgedaan hebben om de maatlat praktischer te maken. Lees meer op maatlatschoonerf.nl.

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 januari 2020 - 12:28