De NFO heeft samen met CZAV, Delphy, Van Iperen, de Rabobank en ZLTO de handen ineen geslagen om te komen tot een robuuste en duurzame watervoorziening in Zeeland. Samen hebben zij het Masterplan Zoetwater voor Zeeland opgesteld. Afgelopen woensdag 30 juni is dit plan overhandigd aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat en waterschapbestuurder Luc Magnus.

De samenwerkende partijen willen samen met provincie, waterschap en andere partners nieuwe kansrijke zoetwaterprojecten starten en lopende projecten succesvol uitvoeren.

In het masterplan is onder andere aandacht voor nieuwe drainage- en irrigatietechnieken, een robuust regionaal watersysteem, voorkoming van verzilting en meer aanvoer van zoet water en grootschalige zoetwaterberging.

Dit bericht is geplaatst op maandag 5 juli 2021 - 10:59