Heeft u te maken met pikschade of andersoortige faunaschade? Meld dit dan zo spoedig mogelijk! Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u de schade binnen 7 werkdagen melden. Ook wanneer u geen tegemoetkoming aanvraagt is het melden belangrijk, aangezien het onderwerp faunaschade zo op de radar blijft bij de overheid en beleidsmakers anders geen goed beeld krijgen van de schade die optreedt. Daarnaast kunnen tegemoetkomingen in schade op die manier hopelijk worden behouden en wellicht worden uitgebreid.

Vooral het melden van schade veroorzaakt door de halsbandparkiet is op dit moment belangrijk. Deze exoot rukt de laatste jaren op en veroorzaakt op verschillende plaatsen schade, waaronder in de provincie Zuid-Holland. Het is erg belangrijk om deze schade goed in beeld te krijgen. In  de nieuwsbrief van aanstaande donderdag volgt meer informatie over de problematiek rondom de halsbandparkiet.

Het melden van schade is gratis. Bij het aanvragen van een tegemoetkoming in faunaschade moet in alle provincies, behalve Limburg, 300 euro leges worden betaald. Lees hier meer over het betalen van leges en het eigen risico per provincie.

Alle informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming is te vinden op bij12.nl.

Hieronder een overzicht van hoe u een tegemoetkoming kunt aanvragen en faunaschade kunt melden.

Tegemoetkoming aanvragen
MijnFaunazakenbij12.nl is het persoonlijke digitale portaal waar u een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade kunt indienen. Om in te loggen op het portaal dient u zich eerst eenmalig te registreren. U doorloopt hiervoor een aantal stappen. Houd uw IBAN-nummer, KVK-nummer en inloggegevens voor RVO bij de hand. Bent u gemachtigde en doet u de aanvraag namens een grondgebruiker? Zorg er dan eerst voor dat de grondgebruiker geregistreerd is in MijnFaunazaken.
Iedere keer dat u inlogt op het portaal ontvangt u op het emailadres waarmee u inlogt een verificatiecode.

Klik hier voor een video over hoe u zich kunt registreren als grondgebruiker of als gemachtigde.

Registratie van percelen
Vervolgens registreert u uw percelen.
Binnen MijnFaunazaken haalt u gegevens over uw percelen op bij RVO. Hierdoor kunt u de schadepercelen snel selecteren. Bij een nieuwe aanvraag hoeft u alleen de percelen aan te klikken waar u schade heeft. Bij een wijziging in percelen kunt u de nieuwe gegevens weer ophalen bij RVO.

Klik hier voor een instructiefilmpje voor het registreren van (pacht)percelen.

BIJ12 verleent geen tegemoetkoming indien u de schadepercelen niet op titel van eigendom of (erf)pacht in gebruik heeft. Gehuurde percelen komen dus niet in aanmerking, u kunt dus geen percelen aan uw tegemoetkomingsaanvraag toevoegen die niet bekend zijn bij RVO.

Aanvraag van de tegemoetkoming
Vervolgens start u de aanvraag van de tegemoetkoming.

Na inloggen klikt u op ‘Nieuwe aanvraag indienen’. Selecteer eerst uw percelen (stap 1). Bij stap 2 Gewas geeft u aan in welk gewas de schade voorkomt. Vraag voor ieder gewas apart een tegemoetkoming aan. U kunt hierbij eventueel ook foto’s toevoegen.

Bij stap 3 Diersoort geeft u aan welke diersoort(en) de schade hebben veroorzaakt. Is de schadeveroorzakende soort mezenschade dan kunt u kiezen voor de optie ‘Koolmees’. U kunt tot vijf diersoorten selecteren.

Bij stap 4 Voorkomen geeft u aan welke maatregelen u heeft genomen om schade te voorkomen. In rood staat aangegeven of u getroffen maatregelen moet invullen.

Bij stap 5 Bestrijden geeft u aan of u bestrijding heeft toegepast, bijvoorbeeld in de vorm afschot. Bij mezen is dit niet toegestaan en vult u ‘nee’ bij de vraag of bestrijding wettelijk toegestaan is.

Bij stap 6 Taxeren kunt u uw gegevens voor de taxateurs invullen, bijvoorbeeld uw telefoonnummer.

Bij stap 7 Overzicht kunt u uw gegevens nog nalopen, de aanvraag afronden en de leges betalen

Klik hier voor een video met uitgebreide instructie voor de aanvraag van een tegemoetkoming.

Let op: onveranderd is dat een tegemoetkomingsaanvraag binnen 7 werkdagen nadat u de schade hebt geconstateerd moet zijn ingediend.

Alleen melden van faunaschade
MijnFaunazaken is alleen bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming in faunaschade, dus niet voor het alleen melden van schade. Dit doet u via faunaschade.nl. Hier vindt u alle informatie over het gratis melden van schade. Het melden van faunaschade zonder een tegemoetkoming aan te vragen is gratis helpt om de werkelijke schade goed in beeld te krijgen bij de overheid. Meld schade dus altijd, ook al vraagt u geen tegemoetkoming aan.

Voor vragen over faunaschade kunt u contact opnemen met BIJ12 via info@mijnfaunazakenbij12.nl of tel. (085) 486 22 22 (keuzemenuoptie 1). BIJ12 is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 augustus 2023 - 16:35