Fruittelers die gebruikmaken van de zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland kunnen sinds deze maand gebruikmaken van een app om te voldoen aan hun registratieplicht voor het onttrekken van water. Deze app is gelanceerd door Waterschap Scheldestromen.

Een agrariër die water uit het watersysteem wil onttrekken, moet in het bezit zijn van een watervergunning en iedere onttrekking melden. De watervergunning eist dat gebruikers vooraf aangeven waar, wanneer en hoeveel water uit sloten wordt onttrokken. Via de app kan dat op een eenvoudige manier bij het waterschap worden gemeld. Voordeel voor het waterschap is dat er snel een overzicht is van de wateronttrekkingen in het gebied en het waterbeheer hierop kan worden aangepast.

Via de app kunnen gebruikers tot een dag vooraf een wateronttrekking melden en op die manier voldoen aan de verplichte registratie. Alle gebruikers van de zoetwatervoorziening hebben per e-mail toegang tot de app gekregen. In totaal maken 102 agrarische ondernemers gebruik van de zoetwatervoorziening Tholen en Sint-Philipsland, waarvan maximaal tien procent fruitteler is.
Maken ondernemers geen gebruik van de app of worden niet alle onttrekkingen via de app gemeld, dan is een gebruiker verplicht om alsnog een volledig jaaroverzicht op een andere manier in te dienen bij het waterschap. De app is opgezet en getest in samenspraak met de gebruikersraad van de zoetwatervoorziening.

In het grootste deel van de provincie Zeeland is het water in sloten en vijvers brak en niet geschikt voor de beregening van gewassen. Op enkele plekken in Zeeland is het voor agrariërs wel mogelijk om oppervlaktewater te gebruiken voor beregening. Op Tholen en Sint Philipsland kan bijvoorbeeld zoet water uit het Volkerak Zoommeer in het watersysteem worden gebracht.

Bron: Waterschap Scheldestromen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 augustus 2021 - 15:35