In gemeente West Betuwe werken veel arbeidsmigranten. Om als gemeente aantrekkelijk te blijven voor arbeidsmigranten, moeten er goede arbeidsomstandigheden en huisvesting zijn. Om hier inzicht in de krijgen vraagt de gemeente werkgevers om de arbeidsmigranten te registeren. De antwoorden op de vragen in het formulier geven de gemeente een beeld of sprake is van een goede en veilige huisvesting.

Meldformulier huisvesting plukseizoen

Beleidsplan en regels voor huisvesting arbeidsmigranten
Goede arbeidsomstandigheden en huisvesting zijn als eerste de verantwoordelijkheid van werkgevers en uitzendbureaus. Maar ook de gemeente heeft hierin een rol. Daarom heeft de gemeenteraad in 2021 het beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Op 8 maart 2022 besprak de raad aanvullende kaders huisvesting arbeidsmigranten.

Het beleidsplan geeft eisen waaraan de gemeente plannen voor huisvesting kan toetsen. Daarnaast staan er ook regels in over registratie, toezicht en handhaving en het sociale perspectief voor arbeidsmigranten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 juli 2022 - 16:50