Het Ctgb heeft de toelating van Naturalis-L uitgebreid naar de (on)bedekte teelten van aardbei, bessen en braam- en framboos-achtigen. Met het middel, op basis van Beauveria bassiana ATCC74040, hebben bramentelers een extra middel in handen tegen bramengalmijt. In een beperkte proef in 2019 door proeftuin Randwijk bleek een werking tegen bramengelmijt. De uitbreiding is tot stand gekomen met financiële ondersteuning door de NFO en LTO via het Fonds Kleine Toepassingen. Hierdoor kon CBC de aanvraag voor deze uitbreiding naar aardbei en houtig kleinfruit indienen. De NFO heeft ingezet op deze toelating om te zorgen dat ook voor de onbedekte teelt van kleinfruit nieuwe gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar komen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 juni 2021 - 16:23