Naktuinbouw heeft dit jaar behoorlijk minder bacterievuur aangetroffen dan vorig jaar. De organisatie meldt dat tijdens controles dit jaar 150 aantastingen werden gevonden tegen 250 in 2022. Zowel in de groene ruimte, de fruitteelt, maar met name op de kwekerijen zijn minder besmettingen geweest. Aan de ene kant komt dat door een toenemende bewustwording bij bedrijven, maar het is ook een natter jaar geweest, waarin minder is beregend.
Naktuinbouw controleert op bacterievuur in de bufferzones. Hiertoe is een overeenkomst gesloten tussen de Raad voor de Boomkwekerij en Naktuinbouw.
Deze bufferzones zijn wettelijk vastgesteld. Hierbinnen is de bestrijding van bacterievuur verplicht en is het aanplanten van een aantal voor bacterievuur gevoelige planten, zoals wilde meidoorn, verboden.
Buiten de bufferzones is bestrijding van bacterievuur niet verplicht. Wel hebben boomkwekers en fruittelers er groot belang om besmette planten te verwijderen en vernietigen. Dit kan aantasting van productiepercelen voorkomen.

Bron: naktuinbouw.nl

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 november 2023 - 16:33