Begin mei heeft minister Wouter Koolmees het zogenaamde ‘aanjaagteam arbeidsmigranten’ in het leven geroepen, onder leiding van oud SP-voorzitter Emile Roemer. De NFO volgt de discussies in het aanjaagteam nauwlettend, door in de Taskforce arbeid nauw contact te zoeken met voorzitter Roemer en het team samen met andere sectoren te volgen en positief te voeden. In de Taskforce arbeid is afgesproken constructief te communiceren over de manier waarop de agrarische sector met arbeidsmigranten omgaat. De fruitteelt sector is hierin in positieve zin opvallend. Mede om die reden zullen we de komende weken in Fruitteelt en in de NFO-nieuwsbrieven aandacht besteden aan de positie van de arbeidsmigrant in onze sector.

Het team heeft drie doelen:
1. bescherming van arbeidsmigranten agenderen bij werkgevers, gemeenten en provincies;
2. met deze partijen zoeken naar maatregelen voor de bescherming van arbeidsmigranten op de korte en (middel)lange termijn;
3. het aanjaagteam monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren en zo nodig stimuleren tot arbeidsbemiddeling.
Volgens de minister maakt de coronacrisis de bestaande problemen rond arbeidsmigranten, zoals tekorten aan goede huisvesting en de afhankelijkheidsrelatie van de werkgever, alleen maar betekenisvoller. Het blijkt volgens hem ook moeilijk om de RIVM-richtlijnen te volgen in situaties waarbij veel arbeidsmigranten dicht bij elkaar wonen. Ook komt het volgens de minister soms voor dat arbeidsmigranten behalve hun baan, gelijktijdig hun salaris, huisvesting en ziektekostenverzekering dreigen te verliezen. Met het ‘aanjaagteam’ probeert de minister deze situatie te verbeteren.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 mei 2020 - 17:04