De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag meerdere moties aangenomen die de druk op het middelenpakket verhogen.

Zo werd onverwacht – door de steun van PVV – een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om zoveel mogelijk middelen met de werkzame stof glyfosaat van de markt te halen.

Ook stemde een meerderheid van de Tweede Kamer vóór een motie van NSC en CDA om in te zetten op 50% reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt.

Verder werd de ruimte voor de minister om een afweging te maken tussen de noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen in de sector en de milieurisico’s verkleind doordat de Tweede Kamer een motie aannam van de VVD en ChristenUnie. In deze motie wordt de regering gevraagd om de Ctgb-adviezen te respecteren en te volgen.  Een direct signaal aan de minister om niet af te wijken van het Ctgb-advies van één toepassing per drie jaar bij Exirel.

Het debat en ook de aangenomen moties maken duidelijk dat, met de huidige samenstelling van de Tweede Kamer, de druk op het middelenpakket onverminderd groot blijft en de ruimte voor de minister om de sector tegemoet te komen klein blijft.

De NFO heeft in haar recent vastgestelde strategische visie twee sporen vastgesteld rondom plantgezondheid. Het ene spoor richt zich op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, het andere op het behoud van de huidige mogelijkheden totdat er alternatieven zijn. Doordat de mogelijkheden om de huidige opties te behouden steeds kleiner worden, is verhoogde inzet nodig op nieuwe opties c.q. alternatieven.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 mei 2024 - 16:45