Tijdens de provincietour Zeeland heeft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen een bezoek gebracht aan het fruitbedrijf van Joris Wisse in Anna Jacobapolder. De ombudsman had een gesprek aangevraagd bij ZLTO en in die functie – als bestuurder van de ZLTO-afdeling Tholen – ontving Wisse Van Zutphen en zijn gevolg vrijdag 4 oktober op zijn fruitbedrijf. Ook Joris Baecke en Carla Michielsen van ZLTO en twee fruittelers waren bij het gesprek aanwezig. Het waren dan ook vooral fruitteelt-gerelateerde onderwerpen die ter sprake kwamen, zoals de slechte marktpositie, regeldruk, residuanalyses, zoet water en vergunningaanvraag voor hagelnetten.
“Regels en wetten maken het steeds vaker onnodig ingewikkeld”, concludeert de ombudsman. Niet op alle punten kan hij invloed uitoefenen. Als het gaat om bijvoorbeeld de marktsituatie is de invloed van de ombudsman, zeker op korte termijn, beperkt. Maar als het gaat om bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag of het middelenbeleid kan en wil Van Zutphen zeker iets betekenen, zo bleek. Eén van de punten die algemeen vanuit de landbouw werden aangedragen, vertelt Wisse, is de vertraging in toelating van gewasbeschermingsmiddelen vanwege de trage toekenning van driftreducerende technieken. Het probleem wordt vooral veroorzaakt door een slechte samenwerking tussen verschillende ministeries. De ombudsman gaat dit punt direct meenemen in een overleg dat hij deze week heeft op het ministerie van LNV.

De Nationale ombudsman kan ingeschakeld worden wanneer er problemen zijn met overheidsinstanties. Dat geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers. Kijk voor de mogelijkheden op nationaleombudsman.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 oktober 2019 - 17:41