De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) breidt uit met zes nieuwe toepassingen, waaronder sensor-gestuurde gewasbescherming in de fruitteelt. De NPPL zoekt voor elke toepassing ondernemers die met experthulp vanuit WUR willen starten met de implementatie van de techniek op hun bedrijf. Wilt u meedoen? Dan is het belangrijk dat u vooruit wilt met de nieuwste technieken, daarin zo nodig wil investeren en – heel belangrijk – u uw ervaringen wilt delen met collega’s. Inschrijven kan tot vrijdag 25 oktober.

Sensor-gestuurde gewasbescherming
Bij sensor-gestuurde gewasbescherming in de fruitteelt gaat het om het gebruik van sensoren bij het plaatsspecifiek toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Met informatie die verkregen wordt via drones, bodemscanners of historische data, kan vooraf een beslissing genomen worden over waar wel en niet gespoten dient te worden. De spuit kan vervolgens met hulp van een taakkaart deze bespuiting ook zo uitvoeren. De spuitmachine zelf is uitgerust met chlorofyl-sensoren, zodat de gaten tussen de bomen niet gespoten worden.
Door alle mogelijkheden valt er veel te kiezen voor de fruitteler. In het begeleidingstraject van de NPPL krijgt de teler ondersteuning bij het maken van deze keuzes. Ook moet de kosten/baten-verhouding beter inzichtelijk worden gemaakt.
De planning is dat ook het door de NFO geïnitieerde project Fruit 4.0 een plaats krijgt binnen de NPPL.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 oktober 2019 - 18:51