Aanvullend op het gewasbeschermingsmiddelenetiket introduceert Nefyto een app waarop gebruikers alle informatie eenvoudig online kunnen raadplegen. Via de gratis app Agro E-label kunnen barcodes op de verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden gescand en kunnen de gebruiksvoorschriften worden ingezien. Ook zijn de beschikbare middelen per teelt te selecteren.

Het papieren etiket is nog steeds de officiële bron, maar de fabrikanten stellen vast dat er een groeiende behoefte is om gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen raadplegen. Niet alleen zijn de voorschriften vaak complex, het wordt ook steeds belangrijker de voorschriften zorgvuldig toe te passen. De digitale etiketten moeten gaan helpen om de gewasbeschermingsmiddelen op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats toe te passen.

In de Agro E-label app is de volledige etiketinformatie van de gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik te vinden, dus niet alleen de landbouwkundige voorschriften maar ook de zogeheten restricties. Specifieke voorschriften die gelden voor bijvoorbeeld emissiereductie, gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden of persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook in de app terug te vinden.

Bekijk een korte video met uitleg over de app:

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 december 2021 - 14:45