De NFO en FruitDelta Rivierenland hadden vrijdag 2 februari een gesprek met Tweede Kamerlid André Flach (SGP) waarin ze stil stonden bij de uitdagingen voor de fruitteeltsector. Flach was erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen en de uitdagingen en hoe ‘Den Haag’ daarin kan meedenken. Het belangrijkste gesprekpunt was plantgezondheid. André Flach benadrukte om als sector zelf de lead te nemen en met ambitieuze plannen te komen. Toon ambitie want dan kom je aan tafel bij de overheid en is er een basis om ondersteuning vanuit de overheid te krijgen. De SGP wil de sector daar graag bij ondersteunen.

Andere onderwerpen die werden besproken zijn de beschikbaarheid van goed oppervlaktewater en arbeid en huisvesting. Ook heeft de NFO benadrukt dat binnen de NPLG-gebiedsplannen voldoende aandacht moet zijn voor plantaardige sectoren. Dat is belangrijk, want de fruitsector produceert gezond voedsel, biedt een aantrekkelijk landschap, hoge biodiversiteit (met meer dan 100 bijensoorten in de boomgaarden!), lage CO2- en waterfootprint, gezonde bodems en een afzetmarkt die voor 90% binnen de EU ligt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2024 - 16:45