Afgelopen maandag organiseerde Foodlog het tweede jaarcongres ‘Landbouw zonder chemie – Hoe dan?’. De bezoekers kwamen uit alle geledingen van de voedselsector: van telers tot fabrikanten van (groene) gewasbeschermingsmiddelen, adviseurs, retailers en beleidsmakers. NFO-kringvoorzitter van Midden-Nederland Marc André de la Porte (links op foto) en Ronald Damme van Syngenta gaven uitleg over de geïntegreerde teelt.
André de la Porte en Damme hadden als doel vooral bezoekers die ver(der) van de praktijk staan, te informeren over de maatregelen die de fruitteeltsector – al jarenlang – neemt om te verduurzamen. André de la Porte gaf uitleg bij enkele machines die daarbij helpen, waaronder een compoststrooier voor organische mest en gips om de kunstmestgift te verlagen en de bodem te verbeteren. De dwarsstroomspuit met reflectieschermen en driftarme doppen reduceert drift en gebruikt de opgevangen spuitvloeistof opnieuw. De wortelsnijmachine remt de groei mechanisch in plaats van chemisch.
Damme liet de bezoekers met een loep insecten zoeken in de Elstar. Daarna toonde hij aan dan groene middelen niet altijd beter zijn. Zo is bijvoorbeeld het van natuurlijke oorsprong afkomstige nicotine breedwerkend en heeft deze stof een ongunstig milieuprofiel. Een chemische variant kan juist selectief zijn. Ook geeft het wegvallen van een insecticide tegen appelbloesemkever meer milieubelasting en vervolgschade. Zonder dit insecticide zijn meerdere bespuitingen nodig op tijdstippen dat de negatieve invloed op natuurlijke vijanden hoger is. De natuur is complex: we lossen geen problemen op door een ding te veranderen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 april 2019 - 17:30