Project Fruit 4.0 gaat dit voorjaar aan de slag met de volgende onderdelen:
– Het ontwikkelen van een 3D-boomgaard-dataplatform
– Een 3D-taakkaartmodule voor plaatsspecifiek bespuiten
– Een oogstregistratiesysteem
– Een onderbouwd overzicht van kansrijke innovatieve (boomvorm)teeltsystemen.
De NFO heeft hiervoor samen met Wageningen University & Research (WUR) financiering weten te realiseren.
Het doel van Fruit 4.0 is het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door toepassing van betere teelt- en managementinformatie.

Hieronder een nadere beschrijving van de nieuwe projectonderdelen:

  • Het ontwikkelen van een 3D-boomgaard-dataplatform binnen Akkerweb. Dankzij dit platform komt variabel spuiten in de boomgaard weer een stap dichterbij. Telers kunnen daardoor besparen op het gebruik van middelen.
  • Validatie van een 3D-taakkaartmodule voor plaatsspecifiek bespuiten. Dit projectonderdeel is in eerste instantie gericht op een module voor vruchtdunning. In een later stadium zijn de resultaten mogelijk ook toepasbaar voor precisiespuiten tegen ziekten en plagen. Dankzij dergelijke modules wordt het mogelijk om bespuitingen alleen uit te voeren op plaatsen in de boomgaard waar die nodig zijn. Ook daardoor kunnen telers dus besparen op het gebruik van middelen.
  • Een oogstregistratiesysteem waarin gegevens kunnen worden vastgelegd die tijdens de pluk zijn verzameld met behulp van sensingtechnieken. De gegevens – bijvoorbeeld met betrekking tot vruchtmaat en -kwaliteit – helpen de telers uiteindelijk om een beter product te telen.
  • Een onderbouwd overzicht van kansrijke innovatieve teeltsystemen (o.a. boomvormen) die geschikt zijn voor optimalisatie van sensingtoepassingen in de boomgaard.

Fruit 4.0 ging in 2017 van start op initiatief van de NFO. Aangezien de resultaten van eerste twee projectjaren veelbelovend waren, besloten de NFO en WUR een aantal aanvullende deelprojecten te formuleren die het lopende project versterken.

Bert den Haan, vicevoorzitter van de NFO:

Als NFO zijn we ervan overtuigd dat nieuwe technologie kan bijdragen aan een verlaging van kosten, verbetering van opbrengsten en aan verdere verduurzaming van de sector. Het project Fruit 4.0 heeft laten zien welke kansen er liggen daarom zijn we blij dat het gelukt is om het project te verbreden”.

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 februari 2019 - 15:49