Werknemers die nog geen BSN-nummer hebben kunnen het nummer bij RNI-loket aanvragen. De NFO ontvangt veel signalen van leden over de overbelasting van de RNI-loketten. Sommige loketten gaven bij leden aan dat er pas begin oktober weer afspraken mogelijk zijn. De werknemers zijn dan soms alweer in hun thuisland! Dat is zorgelijk, want zonder BSN ontstaan er problemen bij de uitbetaling van de salarissen.

De NFO heeft met de coördinator van de RNI-loketten gesproken. Hoewel de NFO het graag anders ziet, is een vlekkeloze inzet van de loketten dit jaar niet haalbaar. Omdat de fruitteelt veelal gebruik maakt van korte contracten, kunnen leden via de NFO alsnog een afspraak maken in de periode dat de werknemers in Nederland zijn. Dat gaat op de volgende wijze:

  1. Maak zo tijdig mogelijk een afspraak met het RNI-loket van uw voorkeur
  2. Is een afspraak op een RNI-loket niet mogelijk, probeer dan een ander loket in de buurt
  3. Lukt het ook niet om met een ander loket een afspraak te maken, neem dan contact op met de NFO. Dat kan op nummer: 079 368 13 00 of info@nfofruit.nl
  4. De NFO zoekt dan in overleg met RNI een andere oplossing (het kan zijn dat u dan verder moet reizen).

Het belangrijkste is, dat u tijdig een afspraak plant. Dat kan al voordat de werknemers in Nederland zijn.

Belangrijk is overigens wel dat als u een afspraak heeft gemaakt en deze wordt naar een eerder tijdstip verschoven, dat u de oorspronkelijke afspraak afzegt. Ook is het belangrijk bij verhindering de afspraak af te zeggen. Des te sneller kunnen andere mensen geholpen worden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 augustus 2021 - 13:47