Als eerste gemeente staat West Betuwe dit jaar meer toe bij het huisvesten van seizoenarbeiders. Door de coronamaatregelen is, volgens de gemeente, daarvoor letterlijk en figuurlijk meer ruimte nodig. Bovendien staat de oogst voor de deur, en is volgens de gemeente een tijdelijke versoepeling van de ruimtelijke ordeningsregels noodzakelijk.

Wethouder Jacoline Hartman van de gemeente legt uit: “In West Betuwe zijn veel fruit- en tuinbouwbedrijven. Zij hebben tijdens het oogstseizoen veel arbeiders. Zij hebben tijdelijk onderdak nodig. Veel bedrijven bieden huisvesting aan op hun eigen terrein. Vanwege het coronavirus gelden strengere regels. De bestaande woon- en slaapruimten zijn te klein om voldoende afstand te houden. We maken daarom tijdelijk meer mogelijk.”

Wel zijn er een aantal regels voor de tijdelijke verruiming, waarbij de 3 belangrijkste zijn:

  1. Huisvester is verantwoordelijk voor gezonde en veilige huisvestingsomstandigheden.
  2. De kwaliteit van de huisvesting dient minimaal overeen te komen met de inrichtings- en maatvoeringseisen uit het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKf).
  3. De RIVM maatregelen (o.a. Hygiëne, 1,5 meter maatregel, aantal arbeidsmigranten per kamer) dienen zowel door huisvester als arbeidsmigrant strikt te worden opgevolgd.

De eerder door NFO opgestelde tips voor het inrichten van de woonruimten voldoen al aan de voorwaarden van de gemeente.

De NFO denkt dat met deze verruiming van West Betuwe in de hand, ook in andere gemeenten een (tijdelijke) verruiming kan worden bewerkstelligd. Mochten leden tijdelijke extra woonruimte willen plaatsen dan biedt de tijdelijke maatregel van West Betuwe een goed startpunt voor een gesprek met de gemeente. tijdelijke arbeidsmigranten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 juli 2020 - 16:40