Fruittelers kunnen met het voorgenomen beleid rondom de jacht op hazen en konijnen onmogelijk hun gewassen afdoende beschermen tegen vraatschade. Met name jonge aanplanten zullen ten prooi vallen aan vraatschade en daarnaast zal er veel structuurschade ontstaan vanwege het graafgedrag van voornamelijk konijnen.
Dat schrijft de NFO in een reactie op de internetconsultatie over de Wijziging van de Regeling Natuurbescherming. Daarin staat het voornemen om landelijk de jacht op konijn niet te openen en daarnaast in de Provincies Groningen, Limburg en Utrecht de haas niet meer bejaagbaar te maken.
Vanwege de uitbreidende woningbouw, infrastructuur en bedrijventerreinen verdwijnt er veel geschikt leefgebied voor hazen en konijnen. Boomgaarden zijn een geschikt leefgebied voor veel vogels en dieren. Fruittelers zijn bereid te investeren in biodiversiteit, maar kunnen niet alle negatieve effecten hiervan dragen. Dit is een maatschappelijke opgave.

De NFO vraag minister Van der Wal-Zeggelink het voorgenomen beleid te herzien en het fruittelers mogelijk te maken om enerzijds te investeren in biodiversiteit en anderzijds effectief faunaschade te voorkomen. Wanneer het beleid ongewijzigd wordt doorgezet, zal er een schadevergoeding moeten komen.

Klik hier voor de brief van de NFO.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 juni 2022 - 16:55