Vandaag zijn de eerste resultaten van het marge-onderzoek (Agro-Nutrimonitor 2020) door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gepresenteerd. De rapportage is op verzoek van het ministerie van LNV door de ACM uitgevoerd, in samenwerking met Wageningen Economic Research met het doel om de marge indeling in de keten inzichtelijk te maken.  NFO, LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Glastuinbouw Nederland en het Biohuis, hebben op de eerste resultaten gereageerd. De organisaties waarderen de inzet om de transparantie in de markt te vergroten, maar vinden de monitor nog te weinig zeggen over de werkelijkheid.

De organisaties waarderen de inspanningen van het ministerie van LNV om via de Agro-Nutrimonitor land- en tuinbouwmarkten transparanter te maken. Echter bevatten de eerste resultaten van de monitor nog te veel onduidelijkheden om harde conclusies te kunnen trekken. Daarnaast wordt in de presentatie door de ACM de indruk gewekt dat alleen biologisch produceren duurzaam zou zijn. Bovendien zegt een marge verdeling op zich niets over de verdiencapaciteit van de primaire sector. De organisaties dringen er daarom op aan om in het vervolg de primaire sector structureel te betrekken bij het vervolgonderzoek en niet, zoals nu, slechts bij de presentatie van de voorlopige resultaten. Klik hier voor de volledige reactie.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 9 oktober 2020 - 12:37