NFO wil dat de periode voor aanmelding van piekarbeiders bij BPL na aanvang werkzaamheden verlengd wordt van vijf werkdagen naar minimaal tien werkdagen. Voor buitenlandse werknemers zonder BSN-nummer is aanmelden binnen vijf werkdagen in de praktijk niet haalbaar. Beter is het nog om piekarbeiders als reguliere werknemers te behandelen, dan moet er binnen een maand gemeld worden. NFO is sinds kort lid van het gemandateerd overleg BPL. René Simons (binnen de NFO voorzitter van de NFO-klankbordgroep Arbeid) zit daar namens de sector Open Teelten in. In dat gemandateerd overleg is de evaluatie van Piekarbeid in 2018 besproken. Het bleek dat bij 1800 BSN-aanvragen de coulanceregeling moet worden toegepast omdat piekarbeiders niet tijdig beschikten over een BSN-nummer. Dat aantal loopt op, er komen dus steeds meer seizoenwerkers voor het eerst naar ons land. Op 2 juli wordt verder gesproken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juni 2019 - 16:04