Meer dan 300 Gelderse fruittelers hebben de afgelopen weken een reactie ingediend op het voorgenomen beleid grondwaterbescherming (ASV-MER) van de provincie Gelderland. Het tekent de verontwaardiging onder telers in het gebied. Bestuurslid van NFO-Kring Midden-Nederland Erik van Haarlem: “Doordat de provincie nu zulke grote gebieden heeft aangewezen als drinkwaterreserveringsgebied, houdt ze hele bedrijven in gijzeling. Bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en zolang je in onzekerheid leeft, weet je ook niet hoe je moet investeren.”

In haar reactie heeft de NFO de Provincie gevraagd om concretere gebieden voor drinkwaterwinning aan te wijzen, zodat niet de bedrijfsvoering in een heel gebied onnodig wordt stilgelegd. In haar nieuwe beleid wil de provincie Gelderland grote drinkwaterreserveringsgebieden aanwijzen, als voorbereiding op het bepalen van exacte locaties waar in de toekomst drinkwaterwinning kan plaatsvinden. In drie van deze gebieden is fruitteelt een belangrijke teelt, waaronder twee gebieden in de regio West-Betuwe.

Van Haarlem, die in het Kringbestuur de portefeuille Waterzaken heeft, verwacht dat de gevolgen in de West-Betuwe mogelijk beperkt zijn, omdat een dik kleipakket hier het grondwater beschermt. In het gebied Winssen Slijk-Ewijk mist echter deze beschermende laag. “De impact zal daar veel groter zijn. Fruittelers zullen beperkt worden in wat ze mogen spuiten en bemesten. Mogelijk gaan er in de loop van 2022 al beperkingen gelden”, aldus Van Haarlem.

In het Kringbestuur hebben deze ontwikkelingen dan ook de volle aandacht. NFO-Kring Midden-Nederland heeft het initiatief genomen om hier meer partijen bij te betrekken. Inmiddels is er afstemming met LTO-Noord, Tree Centre Opheusden, Fruitpact en FruitMasters en zal er overleg plaatsvinden met de provincie Gelderland.

Achtergrondinformatie en de locaties van de gebieden zijn terug te vinden op de website van de provincie, zie gelderland.nl -> klimaat, milieu, water -> Ook in de toekomst voldoende drinkwater.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 3 januari 2022 - 14:19