Vanaf 2024/2025 moeten grote bedrijven en beursgenoteerde ondernemingen verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Op 31 juli heeft de Europese Commissie nieuwe wetgeving rondom de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd.
Deze regelgeving verplicht bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, en verplicht ze om deze informatie te laten toetsen door een accountant. Op deze manier kunnen investeerders, maatschappelijke organisaties, consumenten en andere belanghebbenden eenvoudig de duurzaamheidsprestaties van bedrijven vergelijken. Dit moet de overgang naar een duurzame economie, in lijn met de Green Deal en het Parijse klimaatakkoord, ondersteunen.

De CSRD is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De NFRD is sinds 2018 van kracht en schrijft voor dat bedrijven van openbaar belang (zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven) met meer dan 500 werknemers rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en mensenrechten.
De CSRD gaat voor veel meer bedrijven gelden, namelijk voor alle beursgenoteerde bedrijven en daarnaast voor bedrijven die aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • meer dan 250 medewerkers
  • meer dan 40 miljoen euro omzet
  • meer dan 20 miljoen euro op de balans.

Wellicht dat na 2026 ook kleinere bedrijven aan deze richtlijn moeten voldoen. Toch kan het zo zijn dan kleinere bedrijven nu al met de richtlijn te maken krijgen. Afnemers, zoals supermarktketens, kunnen nu al vragen stellen aan hun leveranciers over hoe de keten in elkaar steekt.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 9 augustus 2023 - 14:02